Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Każdy skoczek, również student spadochronowego kursu AFF, zobowiązany jest do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC (Third Party), na minimum 1 mln PLN. Ubezpieczenie to obejmuje wypłatę odszkodowania za szkody, które wyrządzisz ewentualnie Ty podczas wykonywania skoku spadochronowego innej osobie lub mieniu.

To ubezpieczenie nie obejmuje Twojego uszczerbku na zdrowiu ani kosztów leczenia.Ubezpieczenie to możesz wykupić - najlepiej przed pierwszym dniem skoków - u nas w bazie tu na miejscu :)!

Dodatkowe płatne ubezpieczenie KL/NNW (opcjonalnie)

Każdy wyjeżdżający za granicę powinien ubezpieczyć się na wypadek, gdyby potrzebował opieki medycznej. Ubezpieczenia takie wykupujemy na okres trwania wyjazdu, obejmują one również podróż, często bagaż itp.

Dodatkowe bezpłatne ubezpieczenie europejskie - EKUZ

Oprócz komercyjnych ubezpieczeń dostępnych w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, warto wiedzieć, że jeśli płacisz Ty lub Twój pracodawca ZUS, to przysługuje Ci jako obywatelowi Unii Europejskiej prawo do takiej samej opieki medycznej w danym kraju na takim samym poziomie jak w Polsce (to znaczy, na poziomie danego kraju, a nie Polski oczywiście ;-).

Tak więc wszystkim naszym gościom wybierającym się za granicę sugerujemy wyrobienie w lokalnym oddziale NFZ –bezpłatnych- kart EKUZ, potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne w Polsce i tym samym dające możliwość skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na tych samych warunkach jakie mają osoby zamieszkałe i ubezpieczone w danym kraju za granicą (dotyczy krajów UE).

Nasza sugestia wynika z faktu, że ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą dotyczy pokrycia kosztów leczenia umożliwiających bezpieczny powrót do Polski i kontynuację leczenia w Polsce. TAKIE WARUNKI MAJĄ WSZYSTKIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE. Może się więc zdarzyć, że mając wypadek za granicą doznamy uszczerbku na zdrowiu, który nie kwalifikuje się do natychmiastowej operacji, a w Polsce na taki zabieg w państwowej służbie zdrowia trzeba czekać kilka miesięcy. Aby uchronić się przed takim nieprzyjemnym zbiegiem zdarzeń należy w szpitalu za granicą okazać kartę EKUZ i jeśli operacja może się odbyć natychmiast – poddać się takiej operacji.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę jak wygląda jakość polskiej służby zdrowia, stąd chcąc się uchronić przez jej niedostatkami w łatwy sposób możemy zapewnić sobie właściwą opiekę medyczną przebywając poza Polską. A publiczna opieka medyczna w Hiszpanii oraz ratownictwo w znacznym stopniu przewyższają Polskę.

Pod poniższym linkiem jest wniosek o wydanie karty. Można go wypełnić w domu i złożyć wraz z aktualnym dokumentem ubezpieczenia (RMUA dla zatrudnionych lub wydruk płatności ostatniej składki dla samo zatrudnionych) w najbliższym oddziale NFZ: http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6&artnr=1819