FAQ

Od wszystkich skoczków, również studentów szkolenia spadochronowego AFF, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej OC (Third Party). Ubezpieczenie to możesz wykupić u nas na miejscu przed skokami.

Ubezpieczenie to nie pokrywa Twoich kosztów leczenia na wypadek jakiegoś urazu czy choroby na wyjeździe. Zawsze zalecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrobienie karty EKUZ. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.